Ceremony (2021) SK

Kompozície albumu Ceremony vznikli od jari 2019 do jari 2021 a sú výsledkom sústredenej a cieľavedomej práce, ktorá sa výrazne posilnila pandémiou koronavírusu.

Zámerom albumu je facilitovať transformatívnu skúsenosť. Album bol inšpirovaný šamanskými zvukovými sprievodmi znejúcimi počas indiánskych tribálnych liečivých obradov, ktoré som sám zažil. (Juhoamerická domorodá kultúra na mňa silno zapôsobila aj skrz dokumentárne filmy “Tieň Jaguára” od dokumentaristu Pavla Barabáša a “Aluna” od BBC.) Inšpiráciou je tiež kniha “Chronicles from the Future” od Paula Amadeusa Dienacha, ktorá opisuje monumentálnu duchovne aj materiálne vyspelú globálnu spoločnosť 40.storočia. Sú to práve rituály a ceremónie, ktoré v knihe zohrávajú kľučový sebarozvojový význam pre ľudí budúcnosti a rozvoj globálneho vedomia. 

Mojou túžbou je, aby tieto kompozície poslucháča úprimne previedli obradom. ktorý lieči – procesom, ktorý nám môže pomôcť spojiť sa s našimi hlbokými emóciami a pravými ja a nejak tým skúsiť pomôcť aj prapodivnému a zranenému svetu, v ktorom žijeme.

Tribálne zvuky sú pre mňa najdôležitejší a najosobnejší zvukový artefakt celého albumu, bez ktorých by žiadna z jeho skladieb nevznikla. Rok 2020 bol krízový a viem, že sa mi ním podarilo konštruktívne prejsť aj vďaka tomu, že som objavil kreatívny priestor, ktorý ponúkajú cerémonie. Obradové zvuky zaznamenané Richardom Grossmanom boli prvým a základným stavebným kameňom všetkých prvých šiestich kompozícií, okolo nich som postupne vybudoval skladby. Niektoré sa v procese výrazne pozmenili. Následné husľové nahrávky Jána Kružliaka ml., ktoré vznikli počas dlhých improvizácií k naloopovaným materiálom priniesli do tohto diela hlboké obohatenie a srdce. Spájať takéto rozmanité vstupy bolo samé osebe aktom ceremónie.

Tvorba tohto albumu bola sebaterapiou aj “aktom vzdoru”. Bolestne vnímam politické, systémové, vzťahové aj ľudskoprávné pokrytectvo tohto sveta. Cítim, že civilizácia je v hlbokej kríze. Svetový chaos a bezmocnosť sa prenáša a odzrkadľuje v osobnej, medziľudskej, vzťahovej, duševnej aj environmentálnej rovine a častokrát je toho príliš veľa na moju príčetnosť a silu. Potrebujem tomu vedieť v živote realisticky čeliť, prijať chyby, nevytesňovať, no zachovať si zdravie. Potrebujem bezpečné miesto, aby som si zachoval svoju príčetnosť a čiastočne som ho našiel v knihe “Chronicles from the future” ale aj v energiách, ktoré vytvárajú šamanské liečivé obrady. Vychádzam z integrácie ceremoniálnych skúseností, ktoré som zažil na vlastnej koži a tvorbou som sa snažil dať im úctu a ďalší zmysel. 

Odpoveď prečo som to objavil práve tu je približne nasledovná.

Ľudia v tejto dobe často používajú slová ako “humanizmus”, “udržateľnosť” a “biodiverzita”. Tieto slová získavajú až posvätný význam. Dnes ľudia nasadzujú svoje životy za veľryby, alebo sa púšťajú do bitiek s mocnými korporáciami, ak náhodne uvidia rúbať stromy kdekoľvek na planéte. Dnes tieto slová počuť z úst úplne bežných ľudí. A tieto slová vyslovujeme, lebo zažívame ich opak. Domorodé národy paradoxne príliš nepoznajú tieto slová a pritom sa im (niektorým z nich) podarilo existovať bez zneužívania svojho okolia 10tky tisíc rokov. Jedno z najúchvacujucejších uvedomení pre mňa bolo, keď som pochopil, že oni v skutočnosti prechovávajú najkompetentnejšiu expertízu o udržateľnosti, aká je pre ľudstvo vôbec dostupná. Ak chceme budovať udržateľnú a múdru civilizáciu, ak chceme dospieť k stavu vedomia, ktoré je v stave múdrosti a harmónie s prírodou a bytosťami okolo, tieto kmene sú tu na to, aby nás naučili, čo to skutočne znamená. A my ich potrebujeme počúvať. Nie preto, aby sme išli naspäť do tribálneho veku, ale aby sme obnovili náš kontakt s tým, čo je tu a teraz v živote nažive a dostali možnosť sa posunúť kultúrne aj evolučne dopredu.

Tento album sa snaží byť intímnym aktom prepojenia globálneho severu (moderného, exaktného) s globalnym juhom (kmeňového, duchovného). Zároveň je aktom prepojenia prítomnosti s minulosťou (každý z nás sme mali predkov, ktorí kedysi žili kmeňovo a udržateľne) a budúcnosťou (som presvedčený, že budúce generácie nás zo svojej perspektívy budú vnímať ako stredovek). Týmto albumom nás chcem pozvať prekročiť časovú bariéru a napojiť sa na to, čím sa potrebujeme stať. 

Lukáš Bulko, 8. október 2021

Skladby a obrazy od Silvie Bobekovej

01 TRANSMISSION

02 NEW WORLD HEALING CENTRE

03 IN THE SERVICE OF LIFE

04 MASS TO FREE US

05 FROM UNTOLD PAINS

06 RELEASENESS

07 FLIGHT OVER UTOPIA

08 GOOD NIGHT VALLEY OF THE ROSES

Celkový čas albumu: 74 minút

Všetky skladby zložil a produkoval Lukáš Bulko medzi 2019 – 2021.
Rôzne ceremoniálne nahrávky: šejkeri, flauty, gongy, didgeridoo, drumbľa, spev Icaro.. v piesňach 1-6 v podaní a zaznamenané Richardom Grossmanom Phd a Serenou Gabriel.
Husle a škatuľové čelo v piesňach 1-6 od Jána Kruzliaka ml
Modulárna elektronika v piesňach 1-5 a 7 od Adama Dekana
Klavír v piesni 7 a 8 od Michala Veselského
Vokály v piesni 6 od Mariána Hrdinu
Mix Adam Dekan
Mastering Ian Hawgood
Obrazy v CD knihe a na obale od Silvia Bobeková Art
Rozloženie a dizajn knihy CD od R. Keana
Vytvorenie tohto albumu podporili Fond na Podporu Umenia a SOZA
© Lukáš Bulko | Lost Tribe Sound LLC
℗ Settled Scores LLC (ASCAP)

%d bloggers like this: