OČIAM SKRYTÉ – BOOKLET

ALAPASTEL – HIDDEN FOR THE EYES / OČIAM SKRYTÉ (Slowcraft Records, 2018)

Alapastel - Hidden for the eyes (Cover - Silvia Bobekova art)

OBAL Silvia Bobeková Art.
DIZAJN James Murray.
PREDSLOV: Antoine de Saint-Exupéry raz opísal obraz mužov žijúcich v púšti, ktorí nikdy nevideli strom. Mnohí z nich videli v živote iba trávu pre ťavy, trpasličie palmy a kríky. Pri ohni sedel básnik: „Nevieš,” obracal sa k nim, „čo je to strom. Raz som uzrel istý strom. Vyrástol náhodou v opustenom dome, v prístreší bez okien, a hľadal svetlo. Tak ako musí byť človek ponorený do vzduchu a kapor do vody, tak musí byť strom ponorený do svetla. Korene má zapustené v zemi a konármi dotýka sa hviezd, a tak je cestou výmeny medzi hviezdami a nami. Ten strom sa narodil slepý, v tme mohutnelo jeho svalstvo, kymácal sa, tápal po stenách a celý ten zápas sa mu zračil v zhúžvanom kmeni. Nakoniec, keď prerazil svetlík smerom k slnku, vyšľahol kolmo ako stĺp a ja som s odstupom kronikára pozoroval jeho víťazný pohyb. V nádhernom kontraste s hrčami nakopenými na trupe po vypätí v tej rakve ti­cho sa rozvíjal, napájaný oblohou a bohato živený bohmi, až v plnosti lístia rozlo­žil svoju korunu ako stôl pre slnečné hody.
Každý deň som pozoroval, ako sa na úsvite obsypaný vtákmi prebúdza od vrchovca až po úpätie kmeňa. Na úsvite začínal žiť a spievať a keď vyšlo slnce, vy­pustil celý ten poklad vysoko do oblohy ako starý dobrácky pastier a do večera zostával opustený, môj strom-dom, môj strom-hrad…” Vďaka tomuto príbehu som pochopil, že na veci treba dlho hladieť, aby sa takto zrodili aj v nás…

Vnímame svet týmito očami a ušami a myslíme si “To je všetko, čo sa dá vidieť, všetko čo existuje”. Ale napríklad v infrazvuku môžeme počuť spev bielych veľrýb, v rádiu dokonca aj polárnu žiaru. Existujú určite javy, ktoré nedokážeme priamo chytiť alebo vidieť. Skoro na každej úrovni a za každým prahom sa nachádza nespočet nových svetov. Vnímame len nepatrnú čast spektra. Naše zmysly a emočné horizonty su také limitované. Kým o týchto prahoch nič netušíme, nevieme ani, či je za nimi niečo, čo si môžme zamilovať, pochopit a chrániť. Dúfam, že ak dokážeme ukázať krásu a hĺbku vecí, ktoré sú akoby skryté, je možné, že sa rozhodneme byt pokornejší a vnímavejší k životu okolo nás. (Lukáš Bulko, 2018)

01 ENCOUNTER / STRETNUTIE

Alapastel - Hidden for the eyes - 01 Encounter (Silvia Bobekova art)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v roku 2013.
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
MAĽBA Silvia Bobeková art – Nevesta hôľ (2017 / maľba k skladbe).

02 SEASHELL / ULITA

Alapastel - Hidden for the eyes - 02 Seashell

ZLOŽIL Lukáš Bulko v rokoch 2009 a 2017.
TEXT Lukáš Bulko.
SPEV Alex Lukáčová (spev v tejto skladbe bol nahraný počas úplne prvej improvizácie a interpetácie jej textu).
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
MAĽBA Dmytro Ivashchenko – Jellyfish ocean (cc), Lukáš Bulko (fotografia), Zuzana Krivošová (digitálna úprava).
TEXT:

V chladnú zimnú noc
vyl víchor na polnoc.
Rútil sa
noril sa.

Vankúše noci
ó hmla oceánu.

V hlbine oči očarené.
Vravíš-“Voda sníva sny,
tu sme v bezpečí.”
Tanec neskutočných bytostí.

03 BRIDE OF THE MOUNTAINS / NEVESTA HÔĽ

Alapastel - Hidden for the eyes - 03 Bride of the Mountains (Lubos de Gerardo Suržin - Nymph study env)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v roku 2014.
TEXT Alex Lukáčová a Lukáš Bulko.
SPEV Alex Lukáčová.
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
MAĽBA Luboš de Gerardo Suržin – Nymph Study env (2016 / použitá so súhlasom autora).

TEXT:
Potôčik bzurčí
v diaľave sa
prevaľuje
smotanová hmla.

Hora tíško šumí
v rannej rose
nôžky bosé
umývam.

Pieseň zdobí chvíľu
rúčky rúče
z vonných kvetov
vence uvijú.

Vľúdna náruč lúky
v prírode vždy
Ty i Ja sme
pri-ja-ty.

04 FROZEN LAKES FOG AND SNOW / ZAMRZNUTÉ JAZERÁ, HMLA A SNEH

Alapastel - Hidden for the eyes - 04 Frozen Lakes Fog and Snow (Luboš de Gerardo Suržin - Winter Morning)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v rokoch 2012 a 2016.
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
MAĽBA: Luboš de Gerardo Suržin – Cold morning (2015 / použitá so súhlasom autora).

05 SOLAR SYSTEM FOR NINA / SLNEČNÁ SÚSTAVA PRE NINU

Silvia Bobekova Art - Solar System for Nina (2018)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v rokoch 2015 a 2017.
TEXT Lukáš Bulko.
SPEV Alex Lukáčová a Marián Hrdina.
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
TEXT: Môcť tak štíty odbúrávať a pritom ďalšie nevytvárať.
MAĽBA Silvia Bobeková Art (maľba k skladbe, 2018).

06 TOUSLED / STRAPATÁ

Alapastel - Hidden for the eyes - 06 Tousled (Silvia Bobekova art - Fox)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v rokoch 2015 a 2017.
MIXÁŽ Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
MAĽBA Silvia Bobeková Art – Líška (2015) (použitá so súhlasom autorky).

07 DEMON / DÉMON

Alapastel - Hidden for the eyes - 07 Demon (Anton Jasusch - Nirvana)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v rokoch 2016 a 2017.
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
BUCHLA Adam Dekan.
MAĽBA Anton Jasusch – Nirvana (1922) (SNG).

08 PEACEFUL SOUL IN CALM OCEAN / POKOJNÁ DUŠA NA HĽADINE OCEÁNA

Alapastel - Hidden for the eyes - 08 Peaceful Soul in Calm Ocean (Libuša Čtveráková - Save to the Ocean)

ZLOŽIL Lukáš Bulko v rokoch 2016 a 2017.
MIXÁŽ Adam Dekan a Lukáš Bulko.
MASTERING Adam Dekan.
BUCHLA Adam Dekan.
MAĽBA Libuša Čtveráková – Save into ocean (maľba ku skladbe, 2017).

ALAPASTEL – HIDDEN FOR THE EYES / OČIAM SKRYTÉ – O SKLADBÁCH:

Alapastel - Hidden for the eyes - Silvia Bobekova back cover

Dvojica skladieb 01 ENCOUNTER / STRETNUTIE a 03 BRIDE OF THE MOUNTAINS / NEVESTA HÔĽ, je inšpirovaná slovenskou letnou prírodou, Švantnerovým klenotom a hlbokým precítením úchvatnej harmonickej vľúdnosti slovenských trávnic.  Skladby sú zároveň výsledkom snahy vzdať úctu jednej výnimočnej skúsenosti zmeneného stavu vedomia v roku 2013. Skúsenosť takého druhu, ktorá môže trvať len pár sekúnd a môže vám ovplyvniť celý život. 02 SEASHELL / ULITA, jej kompozícia aj text je výsledkom príjemnej spoločnosti a intergácie skúsenosti zmeneného stavu vedomia z roku 2009. 04 FROZEN LAKES FOG AND SNOW / ZAMRZNUTÉ JAZERÁ HMLA A SNEH bola inšpirovaná milou a pokojnou spoločnosťou na jednej zimnej prechádzke v hmle z Petržalky do lužných lesov Rusoviec. 05 SOLAR SYSTEM FOR NINA / SLNEČNÁ SÚSTAVA PRE NINU je forma rozlúčky s dievčaťom, ktoré sa v roku 2015 rozhodlo opustiť tento svet. Bola pre mňa asi najviac dobrosrdečná bytosť, akú som v živote stretol. Symbolika skladby je založená na “modlitbe” za slobodu – “Môcť tak štíty odbúravať a pritom ďalšie nevytvárať.” – t.j. želaní, aby sme sa vedeli zbavovať blokov, ktoré nás zovierajú v neslobode a zároveň v tej snahe nepadnúť do ešte väčšieho nevoľníctva. Spev/recitácia tohto textu odznieva pri otváraní 3 rôznych častí skladby, ktoré symbolizujú moju predstavu 3 planét extrasolárnej slnečnej sústavy niekde vo Vesmíre. Všetky planéty spája ten istý motív, ako symbol, že sa jedná o tú istú slnečnú sústavu. Je to sláčiková slučka, ktorá počas skladby odzneje pri prvých 2 planétach spomalená a symbolizuje tak zároveň gravitáciu a smer rotácie planéty. Keďže som hlboko veril, ze Nina je teraz slobodná, predstavoval som si, aké by to bolo, keď ich navštívi, keď bude chcieť. Planéty odznievajú postupne od najvzdialenejšej po najbližšiu k hviezde. Prvá planéta je opačne rotujúca skalnatá, obalená tenkou atmosférou, trochu menej hmotná než Zem, no príliš studená, aby na nej mohol byť život. Jej povrch však ponúka strhujúce výhľady a impozantné polárne žiary (čvirikajúci praskavý zvuk je rádiový záznam polárnej žiary). Od 2:52 začína prostredná a najhmotnejšia planéta – plynový obor ioviánskeho typu. Na planéte sú pokojné oblasti, no stále sa nimi prevaľujú obrovské tornáda, neuveriteľné búrky ohromných rozmerov a katatonickej sily. Od 6:16 prichádza tretia, najbližšia, najmenšia a najteplejšia planéta. Je to zelená, živá oáza. Tu existuje bezpočet bytostí, ktoré sú v harmónii so sebou a svetom v ktorom žijú. 06 TOUSLED / STRAPATÁ je potrét osoby, ktorú som kedysi poznal. 07 DEMON / DÉMON zachytáva veľmi náhle a intenzívne precitnutie do surovej podstaty dnešnej neskoro modernej spoločnosti, nahliadnutej ako hlboko narcistickej (neschopnosť vidieť inú perspektívu ako svoju). Obyvateľov tejto spoločnosti možno vidieť ako uzavretých jednotlivcov, vyčerpaných vojnou so svojím vlastným vnútrom. Vznikla počas psychickej vyčerpanosti z extrémeho rozpadu vzťahu. 08 PEACEFUL SOUL IN CALM OCEAN / POKOJNÁ DUŠA NA HĽADINE OCEÁNA. Táto skladba je o hlbinách podvedomia a nevedomia, o hľadaní konštruktívneho súcitu so samým sebou. Inšpirovaná je predstavou unášania na vlnách niekde medzi ponorením sa do nekonečných oceánskych hlbín a nadhľadom hviezdnych nebeských výšok a zároveň učením „Nenásilnej komunikácie“ rogeriánskeho psychológa Marshala Rosenberga. Toto učenie by sa dalo uviesť slovami: Väčšina ľudí vie čo chce, len zopár vie, čo skutočne potrebuje.

ĎAKUJEM: Saške, Adamovi, Mariánovi, Silvii, Libuške, Ľubošovi a Jamesovi za magické momenty pri tvorbe tohto projektu. Ďakujem vám drahá rodina a všetci milí priatelia, že ste. (LB 2018)

%d bloggers like this: